? Comet
 Naslovna
 Asortiman:
 - ko?ione obloge
 - disk plo?ice
 - obloge kva?ila
 - ko?ioni bubnjevi
 - ko?ioni diskovi
 - ko?ione ?eljusti
 - donji postroj
 - setovi kva?ila
 - sinterbronza
 - industrijska frikcija
 Usluge

Vidi kartu

COMET

- osnovan 1996. sa samo 2 zaposlena s djelatno??u obnove lamela i pakni
- danas se firma pove?ala, pro?irila asortiman i ima 6 zaposlenih


?abdin 48
Industrijska zona Jal?avec
10450 Jastrebarsko


Tel:  01 / 628 32 54
        01 / 627 18 63
Fax: 01 / 628 10 75


e-mail: comet@comet-cro.com

Novi test ECE R90 disk plo?ica

EU fondoviStrukturni fondoviKonkurentnost i kohezija

PRO?IRENJE KAPACITETA POSTOJE?E POSLOVNE JEDINICE OBRTA COMET INVESTICIJOM U MATERIJALNU IMOVINU

Na dan 20.09.2017. godine obrt COMET u suradnji sa tvrtkom Horus Business Consulting zapo?ela je s provedbom projekta: "Pro?irenje kapaciteta postoje?e poslovne jedinice obrta Comet investicijom u materijalnu imovinu"

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Op?i cilj projekta :

 • Cilj ovog projekta je pove?anje u?inkovitosti i ja?anje tehnolo?ke baze

Specifi?ni cilj projekta :

 • Modernizacija proizvodnje

Osnovni podaci o projektu :

 • Naziv projekta : Pro?irenje kapaciteta postoje?e poslovne jedinice obrta Comet investicijom u materijalnu imovinu
 • Trajanje : 5 mjeseci
 • Vrijednost projekta : 362.000,00 kuna
 • EU sufinanciranje : 245.000,00 kuna
 • Korisnik : Obrt COMET

O?ekivani rezultati provedbe :

 • Pove?anje poslovnih prihoda na godi?njoj razini
 • Pove?anje prodajnih prihoda
 • Pove?anje kapaciteta ljudskih potencijala
 • Pove?anje proizvodnosti rada zaposlenika
 • Pove?anje proizvodih kapaciteta

SA?ETAK :
Ovaj projekt se provodi u skladu sa Strategijom razvoja poduzetni?tva u Republici Hrvatskoj 2013.-2020., s ciljem pobolj?anja ekonomske uspje?nosti te ciljevima OPKK, Prioritetnom osi 3 - "Poslovna konkurentnost", investicijskim prioritetom 3d, specifi?nim ciljem 3d1 - "Pobolj?an razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na doma?im i stranim tr?i?tima"

Kontakt osoba :

 • Josip Ra?ki
 • Tel. : +385 1 62 81 075

Za vi?e informacija posjetite www.strukturnifondovi.hr

COMET tel:  01 / 628 10 75  
?abdin, Industrijska zona Jal?avec        01 / 627 18 63 e-mail: comet@comet-cro.com
10450 Jastrebarsko fax: 01 / 628 32 54              www.comet-cro.com
If it is such a hair extensions with a wig, the bangs hairstyle, and the long straight hair wigs hairstyle that matches the back is more delicate and beautiful, and the hair extensions uk bangs can also shape the charm of the human hair extensions uk princess.